De Paddock: Juridische aansprakelijkheid

 

Depaddock.net is een gratis dienst van De Paddock vzw. Het gebruik van depaddock.net aan iedereen vrij. Het lidmaatschap staat open voor een ieder, mits niet eerder van het forum verwijderd.

Omdat depaddock.net een gratis dienst van De Paddock vzw is wordt er op de pagina's reclame gemaakt. Het weren van deze reclame dmv. Ad blockers e.d. is verboden. Deze reclame zorgt voor het voortbestaan van De Paddock vzw. Overtreding van deze regel kan reden zijn voor directe uitsluiting.

Door registratie als gebruiker van depaddock.net en het verkrijgen van een userID en password verklaart de gebruiker bekend te zijn met de gebruiksvoorwaarden zoals in de algemene FAQ genoemd en daarmee akkoord te gaan.

Door het gebruik van het forum middels het posten van een bericht of het openen van een topic verklaart de gebruiker bekend te zijn met de gebruiksvoorwaarden zoals in de algemene FAQ genoemd en daarmee akkoord te gaan.

De gebruiker is altijd verantwoordelijk voor berichten en/of topics gepost middels zijn/haar account. De gebruiker dient zorgvuldig met de aan hem/haar ter hand gestelde userID en password combinatie om te gaan. De gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan depaddock.net die voortvloeit uit het gebruik van de account van de gebruiker.

Alle beslissingen die genomen worden door de leiding/crew van depaddock.net zijn definitief. Over deze beslissingen wordt niet gecorrespondeerd.

Misbruik van depaddock.net resulteert in uitsluiting van alle depaddock.net diensten en faciliteiten.

De Paddock vzw behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een posting en/of topic op depaddock.net zonder opgaaf van reden te verwijderen.

De Paddock vzw behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgave van reden te verwijderen en de toegang te ontzeggen.

De Paddock vzw houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van postings op depaddock.net te wijzigen of te verwijderen.

De Paddock vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die voortvloeien uit het gebruik van depaddock.net en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van depaddock.net.

Het aanbieden van illegale / gestolen software en/of apparatuur op depaddock.net is aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van alle de Paddock vzw diensten en faciliteiten. De Paddock vzw kan aangifte doen.

Bij het posten van een bericht wordt het intellectueel eigendom niet overgedragen aan De Paddock vzw behoudens het geval waar de gebruiker dat recht uitdrukkelijk overdraagt. Het hierboven bepaalde omtrent het wijzigen en/of verwijderen van berichten voor moderatiedoeleinden geldt onverminderd het bepaalde met betrekking tot intellectueel eigendom.

In gevallen die niet voorzien zijn in respectievelijk de algemene voorwaarden, de algemene FAQ of de desbetreffende forum FAQ (indien aanwezig) beslist de leiding van De Paddock vzw.

Beslissingen van De Paddock vzw en/of haar medewerkers zijn in principe bindend en staan niet voor discussie open.

Eventuele klachten kun je plaatsen in ‘vraag aan admin’s’ op het forum of mailen naar info@depaddock.net.

[ Terug naar boven ]