PDA

View Full Version : Modelbouwbijeenkomst - 15 oktober 2010


Sennake
08-10-2010, 16:13
Beste Paddockers,

de agenda van onze volgende modelbouwbijeenkomst zal hier nog wel gepost worden, maar ik profiteer al van de gelegenheid om aan te kondigen dat de bestelde vitrinekastjes aangekomen zijn en dat ik ze dus op de 15e oktober zal meenemen naar De Kluis. Mag ik jullie vragen om ze die dag dan ook te komen afhalen en het geld (indien mogelijk gepast) mee te brengen naar de meeting?

Omdat het al een tijd geleden is dat we de bestelling geplaatst hebben breng ik hier nog even ter herinnering wie er wat besteld heeft:


- Guido + Selien: 5 + 3 = 8 (zijn al afgehaald bij mij thuis)
- Guy/Sennake: 12 stuks (heb ik al in mijn modelbouwkast gestockeerd)
- Dominique: 5 stuks
- Johny/Nismo: 2 stuks
- Tim/TvD: 4 stuks
- Roeland/HHugo: 3 stuks
- Gert Mertens: 7 stuks
- Marcel/Tjello: 3 stuks
- Guido/Loixrallyfan: 4 stuks
- Filip/FeM: 2 stuks

De kastjes kosten ons inkoopprijs € 15,98 en we verkopen ze voor het gemak aan € 16,-. De bedoeling is niet van hier winst op te maken, maar wel om iedereen die hier nood aan had deftige vitrinekastjes te bezorgen die gezien mogen worden.

Moest het zijn dat je om één of andere reden niet naar Zolder kan afzakken, laat me dan iets weten op guy.golsteyn@telenet.be, en dan regelen we wel iets.

Tot in Zolder!

Nismo
10-10-2010, 20:07
Ik zal er zijn, misschien wel wat later en breng het geld mee.

Ik zal voor de afwezigen van de vorige keer ook nog eens dat lint meebrengen om gordels te maken.

Voor diegene die al besteld hebben is er nog geen nieuws, maar ze zijn al besteld.

Loixrallyfan
11-10-2010, 21:04
Zal der zijn, misschien ietsje later, maar met de nodige financieën voor de cases.
Tot vrijdag:bye:

Doc
11-10-2010, 21:46
Ik zal er zijn, misschien ietsje later, gewoon omdat iedereen misschien een beetje later is.:+

Nismo
12-10-2010, 11:04
Mag ik misschien al een paar agendapunten plaatsen:

-afspraken ivm Nieuwegein
-kledij ?
-wat brengt de toekomst
-nabeschouwing over de museumtrip ?

TvD
12-10-2010, 11:18
Ik kom ook en zal normaal gesproken wel mooi op tijd zijn :p

:saythat:

Doc
12-10-2010, 15:53
Ik kom ook en zal normaal gesproken wel mooi op tijd zijn :p

:saythat:

Allez, ikke ook dan.:+

Loeten
12-10-2010, 20:34
Ik kom ook weer af. Ik hoop op tijd te zijn maar moet onderweg vriendin afzetten in Dworp...

BSmodels
12-10-2010, 22:58
zal er zijn

Starmodel
13-10-2010, 09:53
zal er zijn

Ik ook

Big attack
14-10-2010, 12:14
Ik ook

HHugo
14-10-2010, 18:48
Ik zal er ook zijn.

TvD
15-10-2010, 10:43
Ik kom ook en zal normaal gesproken wel mooi op tijd zijn

Helaas voel ik me niet zo goed (de hele week al niet eigenlijk) en weet ik nog niet of ik wel ga komen vanavond... :(

Dominique
15-10-2010, 17:24
Present

Nismo
15-10-2010, 19:22
Ik zal er zijn, misschien wel wat later en breng het geld mee.

Ik zal voor de afwezigen van de vorige keer ook nog eens dat lint meebrengen om gordels te maken.

Voor diegene die al besteld hebben is er nog geen nieuws, maar ze zijn al besteld.

Op tijd, want ik ga dadelijk vertrekken.
Wat betreft het gordelmateriaal, ik heb het bij. ;)

Loixrallyfan
15-10-2010, 20:15
Op weg naar de meeting voelde ik me zo ellendig dat ik eerst passeerde via de dokter.
Verdict, sinesitus en ontsteking op de luchtwegen. Ik ben dan terug naar huis gereden en kan dan ook niet aanwezig zijn op de meeting.
Ik ga een beetje slapen en uitzieken.:(:(

Grts, Guido

Nismo
17-10-2010, 12:23
Ondanks 2 afzeggingen (TvD en Loixrallyfan) wegens ziekte en 1 laatkomer (Hhugo) wegens de vele files onderweg, waren we toch nog met 12, waaronder Werner, huidig voorzitter van De Paddock.

Gezelligheid troef, zoals altijd, maar we hebben het ook gehad over de toekomst. Voorstellen werden gedaan, de voor-en nadelen werden besproken, maar wat ook werd meegedeeld is dat Sennake voorlopig de taak van celverantwoordelijke op zich neemt tot het eind van dit jaar.

Ik laat dan ook aan hem de eer om eventueel een kort verslag te geven van vrijdagavond.

Ook werden er afspraken gemaakt omtrent de deelname aan de beurs in Nieuwegein, nu de 30ste oktober. Meer daarover in de desbetreffende thread.

Olijke verhalen kwamen boven bij de nabeschouwing van de museumtrip.

Genoeg gezeverd, nu prentjes.

De aanwezigen, kwestie van bewijs te hebben waar jullie de 3de vrijdag van de maand uithangen: :saythat:

http://www.depaddock.eu/forum/attachment.php?attachmentid=19629&stc=1&d=1287310917

http://www.depaddock.eu/forum/attachment.php?attachmentid=19630&stc=1&d=1287310917

http://www.depaddock.eu/forum/attachment.php?attachmentid=19631&stc=1&d=1287310917

http://www.depaddock.eu/forum/attachment.php?attachmentid=19632&stc=1&d=1287310917

http://www.depaddock.eu/forum/attachment.php?attachmentid=19633&stc=1&d=1287310917

Nismo
17-10-2010, 12:36
Ook waren er enkele modelletjes te zien;

Ik denk dat, als Sennake hem zo gaat inschrijven op een modelbouwwedstrijd, hij niet in de prijzen gaat vallen. Daarom deze opmerking/vraag:

Is dit een Ferrari of een Renault R25 uit de San Marino GP uit 2005?

http://www.depaddock.eu/forum/attachment.php?attachmentid=19634&stc=1&d=1287311269

http://www.depaddock.eu/forum/attachment.php?attachmentid=19635&stc=1&d=1287311269

http://www.depaddock.eu/forum/attachment.php?attachmentid=19636&stc=1&d=1287311269

http://www.depaddock.eu/forum/attachment.php?attachmentid=19637&stc=1&d=1287311269

http://www.depaddock.eu/forum/attachment.php?attachmentid=19638&stc=1&d=1287311269

Bij leven en welzijn, tot de volgende meeting op 19 november 2010.:bye:

Sennake
17-10-2010, 12:36
Mag ik misschien al een paar agendapunten plaatsen:

-afspraken ivm Nieuwegein
-kledij ?
-wat brengt de toekomst
-nabeschouwing over de museumtrip ?

Een kort verslagje van de besproken agendapunten van de meeting:

- Nieuwegein:

we gaan met De Paddock als club naar Nieuwegein, om er een clubstand te bemannen. Hebben toegezegd om mee te gaan:

* Nismo
* Sennake
* HHugo
* Loeten
* Loixrallyfan
* Doc
* TvD
* Carlos

Als er nog mensen willen meegaan, geen probleem. We spreken af om 07.00 op de carpoolparking in St-Job-in 't Goor, van daaruit rijden we samen. TvD rijdt op eigen vervoer naar Nieuwegein (hij moet ook iets eerder de beurs verlaten) en ook Doc en Loixrallyfan verkiezen om niet langs St-Job om te rijden, vanwege de extra afstand. In elk geval mikken we allemaal op aankomst te Nieuwegein omstreeks 08.30 à 09.00 uur.

- Kledij:

Ik heb deze problematiek nu 'geërfd' (zie ook volgend agendapunt) en wil dit probleem uit de wereld helpen. Het zal echter naar alle waarschijnlijkheid iets voor begin volgend jaar worden want ik wil ofwel paskledij bemachtigen zodat alle betrokkenen de juiste maat kunnen vaststellen, ofwel gaan we met zijn allen zelf naar een winkel waar men dergelijke clubkledij verkoopt. Het hoeft daarbij niet de winkel te zijn waar we tot op heden altijd naartoe gingen, want de kledinglijn waaruit we de eerste keer onze keuze gemaakt hebben is toch niet meer leverbaar. Een aantal leden hebben beloofd om eens uit te kijken of er ergens anders ook geen zaak is waar we onze gading vinden (Borgloon, Maasmechelen, ...) Dat zou ook het samen gaan passen kunnen vergemakkelijken, aangezien de meeste betrokkenen vanuit de streek van Limburg komen. Wordt dus vervolgd. Input is welkom!

- Wat brengt de toekomst?

Dit is eigenlijk een agendapunt dat in 2 gesplitst moet worden. Eerste deel: wat brengt de toekomst voor De Paddock als vzw? Wel, begin volgend jaar is de vierjarige 'legislatuur' van het bestuur van De Paddock voorbij en moet er dus een nieuw bestuur verkozen worden. Onze huidige voorzitter, Werner, heeft te kennen gegeven dat hij wel nog kandidaat bestuurslid zal zijn, maar geen kandidaat-voorzitter meer. Zijn verplichtingen als voorzitter van de MAK (Mechelse Auto Klub) nemen zijn tijd teveel in beslag om het voorzitterschap van De Paddock op een volwaardige manier te kunnen doen. Er zal dus een nieuwe voorzitter verkozen moeten worden, samen met een nieuw bestuur. Iedereen die lidgeld betaald heeft mag zich hiervoor trouwens kandidaat stellen.

Tweede deel: wat brengt de toekomst voor De Paddock Modelbouwclub? Guido heeft te kennen gegeven dat hij niet langer celverantwoordelijke wil zijn, waarvoor ik alle begrip kan uitbrengen. Het stelt ons echter voor een ander probleem, want een club heeft een aanspreekpunt nodig, en iemand die zich de 'adminstratieve' zaken aantrekt. Ik ben met de clubleden overeengekomen dat ik tot het einde van het jaar zal inspringen als waarnemend celverantwoordelijke, maar omwille van 2 redenen zal dit geen permanente situatie zijn. Ten eerste wil ik niet dat er na verloop van tijd het gerucht de ronde gaat van 'ze hebben Guido aan de kant gezet en Sennake heeft de macht overgenomen', iets wat bij de overgang van Dominique naar Guido blijkbaar nog altijd een eigen leven schijnt te leiden bij sommigen, hoewel dit ook niet waar is, maar soit. Ten tweede is het ook zo dat ik bij ontstentenis van een andere kandidaat voorzitter van de vzw, mezelf als kandidaat zal opgeven. Als dit zou betekenen dat ik voorzitter zou worden, kan ik onmogelijk combineren met de taak van celverantwoordelijke van de cel Modelbouw. Dus hebben we besloten in de club om ook hier begin volgend jaar verkiezingen te houden. De nieuwe celverantwoordelijke zal dus democratisch verkozen worden. Iedereen die lid is van de club kan zich kandidaat stellen, maar uit zuiver praktische overwegingen denk ik dat het wel best zou zijn dat een kandidaat toch regelmatig op de meetings aanwezig is en liefst ook regelmatig deelneemt aan onze activiteiten.
Verder is er ook eens nagedacht over wat er aan onze clubleden allemaal kan geboden worden voor hun lidgeld. Er is natuurlijk nu al de mogelijkheid tot het gratis uploaden van foto's op ons forum, net als het openen van een fotogalerij, er is de zekerheid van minstens één kit te winnen op onze tombola met een winkelwaarde van 15 à 25 euro, en dat voor een lotje dat slechts 5 euro kost, er is de gratis deelname aan onze jaarlijkse quiz met de zekerheid op een mooie prijs, zelfs als je laatste eindigt, en er zijn een aantal kortingen, tussenkomsten voor transportkosten of gratis extraatjes bij onze uitstappen. Als je dus aan al deze activiteiten deelneemt heb je je lidgeld meer dan dubbel terug. Maar als je enkel onze meetings bijwoont en post op het forum, is dat natuurlijk anders. Daarom worden alle voorstellen die deze leden zouden kunnen overtuigen om ook hun financieel steentje bij te dragen met graagte aanvaard. We willen er namelijk alles aan doen om de tofste civiele modelbouwclub van het land te willen blijven, en dus is elk voorstel welkom.

- Nabeschouwing van de 3-museumtrip:

Er werd op de meeting uitgebreid verslag gedaan over de trip, met een heleboel plezante anecdotes, die ons tever zouden leiden om ze hier allemaal te posten. Maar in de stijl van Piet Huysentruyt wil ik wel als volgt besluiten:

"wat hebben we vandaag geleerd?"

Ten eerste: op reis gaan met 3 wagens die alle 3 hun eigen GPS gebruiken, is geen goed idee...

Ten tweede: zoals altijd doen ze voor De Paddock altijd iets speciaal: deze keer heeft men voor ons georganiseerd dat de Rally de France achter ons hotel in Mulhouse kwam tanken en langs de voorzijde van ons hotel weer de verbindingsetappe aanvatte. We hebben onze aperitief dus even laten staan en zijn een half uurtje gaan genieten van de passage van de WRC-monsters...

Ten derde: vanuit fotografisch gebied vonden we het Porsche-museum het interessantste, voor rolstoelgebruikers is het Mercedes-museum het best geschikt vanwege de lay-out, en het Schlumpf-museum is veruit de grootste collectie exclusieve wagens. 3 museums op 3 dagen is erg vermoeiend, en als we nog eens zo'n trip doen gaan we ofwel een museum minder aandoen op dezelfde tijd, ofwel wat meer tijd uittrekken om 3 museums te doen. op de verlangslijst staan ondertussen al het BMW-museum, het Audi-museum, Sinsheim, Donington, Beaulieu, Musée Manoir, enz... We kunnen dus zeker nog van die trips organiseren en zijn dat ook van plan.